Contact

Contact us

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Karladent Karolina Serwicka z siedzibą w 27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 47A/6 2. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu odpowiedzi na zapytanie i nie będą udostępniane innym odbiorcom. 3. Dane osobowe będą przechowywane w bazie administratora i przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu. 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 5. Ponadto posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych oraz prawo do przenoszenia tych danych na zasadach określonych w art. 16–21 RODO. 6. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.